Rúa do Hórreo. Sede do Consello Asesor da CRTVG e RTVE-Galicia