cabecera
  Consello Asesor | Foros e enquisas | Informes | Noticias | Enlaces | Consultas | Histórico


Radio Televisión Española en Galicia
Apartado específico da páxina oficial de RTVe adicado ó seu centro territorial en Galicia. Máis información en
http://www.rtve.es/tve/ccttprod/galicia/index.html

Compañía de Radio Televisión de Galicia
Páxina web oficial da Radiotelevisión pública autonómica, na que se pode encontrar a información propia da cadea así como dunha axenda de eventos que ocurren nos distintos concellos. Dispón tamén dunha ampla información de todos os municipios de Galicia
Máis información en http://www.crtvg.es

Radio Nacional de España en Galicia
Páxina na que se poden consultar as frecuecias nas que se pode sintonizar esta emisora. Máis información en [http://www.rtve.es/rne/emisoras/ea_frame.htm]

Radio Galega
Páxina oficial na que se pode escoitar, en directo, a Radio Galega. Ademais, pódese acceder ás imaxes da cámara web ubicada no estudio desta emisora. Máis información en http://www.crtvg.es/radiodirecta/pridirectoflash.html

 

Consellos asesores

Consejo asesor de Radio Televisión Española en Cantabria
Nesta páxina pódese atopar información sobre o funcionamento do Consello Asesor en Cantabria, xunto con outros contidos, coma por exemplo todo o relacionado co concurso da Canción.
Máis información en http://www.consejo-rtve-cantabria.org

Consejo asesor de RTVE en Navarra
Nesta páxina, ademais do referido á información propia do Consello Asesor navarro, pódese acceder a unha canle de novas de actualidade e a unha serie de foros de temas relacionados coa televisión pública.
Máis información en http://www.consejoasesor-rtvena.com

Consejo Asesor de RTVE Aragón
Esta páxina esta en construcción ata que se constitúa o novo Consello Asesor. Máis información en http://www.consejoasesorrtve.aragob.es

 


Centros de formación

Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela
Páxina web oficial da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, onde se imparten as licenciaturas de Xornalismo e Comunicación Audiovisual
Máis información en http://www.usc.es/xorna/index.htm

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Páxina web oficial da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, ubicada no campus de Pontevedra. Nesta facultade impártense as licenciaturas de Publicidade e Relacións Públicas xunto coa de Comunicación Audiovisual. Máis información en http://www.csc.uvigo.es/

Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña
Páxina oficial da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, onde se imparte o segundo ciclo da licenciatura de Comunicación Audiovisual. Máis información en http://www.udc.es/cap1/centro.asp?Centro=616

Escola de Imaxe e Son de A Coruña
Páxina oficial da primeira escola de formación audiovisual que existiu en Galicia. Máis información en http://www.imaxeson.com/

Escola de Imaxe e Son de Vigo
Páxina oficial da escola de Imaxe e son instalada en Vigo. Nesta páxina pódese acceder ós datos para a matriculación na escola, así como a algúns traballos dos alumnos. Máis información http://eisv.net/eisv/home.htm

 


Colexios profesionais e asociacións

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia
Páxina do Colexio de xornalistas, onde se inclúe unha canle de noticias de actualidade sobre o mundo do xornalismo. Máis información en http://www.xornalistas.com

Agapi. Asociación Galega de Productores Independentes
Páxina dunha das dúas asociacións de productores de Galicia. Inclúe unha revista quincenal de actualidade sobre o sector audiovisual. Máis información en http://www.agapi.org/somos.html

AEGA. Asociación de empresas galegas do audiovisual
A segunda das asociacións profesionais do sector audiovisual en Galicia aínda non ten páxina web, pero pode consultarse informacións sobre a mesma na páxina do Culturagalega.org. Máis información en http://www.culturagalega.org/avg/entidades_detalle.php?
Cod_cmpna=97&busca=AEGA

 


Medios de comunicación en Galicia

Este é un listado dos medios de comunicación de referencia instalados en Galicia

Xornais
A Nosa Terra [http://www.anosaterra.com]
Culturagalega.org [http://www.culturagalega.org]
Diario de Arousa [http://www.diariodearousa.com]
Diario de Ferrol [http://www.diariodeferrol.com]
Diario de Pontevedra [http://www.diariodepontevedra.es]
El Correo Gallego [http://www.elcorreogallego.es]
El Ideal Gallego [http://www.elidealgallego.com]
El Progreso [http://www.elprogreso.es]
Faro de Vigo [http://www.farodevigo.es]
Galicia Diario Dixital [http://www.galiciadiario.com]
Galicia en xogo Publicación deportiva [http://www.galiciaenxogo.com]
La Opinión de A Coruña [http://www.laopinioncoruna.com]
La Región Internacional [http://lri.laregion.net]
La Voz de Galicia [http://www.lavozdegalicia.com]
Xornal.com [http://www.xornal.com]
Vieiros [http://www.vieiros.com]

Radios
Radio Allariz. Emisora municipal. Ourense [http://es.geocities.com/radioallariz]
Radio Comunitaria de Vigo. Emisora comunitaria de Vigo [http://www.ondanada.com]
Radio Coruña (SER). Emisora xeralista [http://www.radiocoruna.es]
Radio Estrada. Emisora municipal. Pontevedra [http://www.radioestrada.com]
Radio Fene. Emisora municipal. A Coruña [http://www.terra.es/personal/emuga.org]
Radio Galega. Radio autonómica e xeralista [http://www.crtvg.es/rtg/prirtg.htm]
Radio Kalimero. Emisora cultural. Compostela [http://www.angelfire.com/ga/novas]
Radio Líder [http://www.radiolider.com/index.php]
Radio Maceda. Emisora municipal. Ourense [http://www.geocities.com/SiliconValley/6689]
Radio Obradoiro. [http://www.elcorreogallego.es/periodico/especiais/radioobradoiro]
Radio Voz. Canle de información xeralista [http://www.radiovoz.com/radiovoz/index.htm]

Televisións
Televisión Ferrol Canal 31 [http://www.tvferrol.es ]
Televisión de Lugo [http://lugonet.com/telelugo ]

 

Organismos públicos

Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual
Está é a páxina oficial do organismo nacido ó amparo da Lei do Audiovisual de Galicia. Atoparase información sobre a composición deste organismo. Máis información en http://www.xunta.es/conselle/cultura/cata/conselloasesor.htm

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
Páxina do organismo do goberno responsable da política audiovisual de Galicia. Máis información en http://www.xunta.es/conselle/cultura/index.htm

 

Outros

Concellos de Galicia
Concello de A Coruña [http://www.aytolacoruna.es/gl/index.jsp]
Concello de Ferrol [http://www.ferrol-concello.es/comezo.html]
Concello de Lugo [http://www.concellodelugo.org/03/concello.asp]
Concello de Ourense [http://www.ourense.es/galego/marco/index.htm]
Concello de Pontevedra [http://www.concellopontevedra.es/novo/index.asp]
Concello de Santiago de Compostela [http://www.santiagodecompostela.org]
Concello de Vigo [http://www.vigo.org]
A Federación Galega de Municipios e Provincias dispón na súa web dun completo listado dos concellos de Galicia. Pode consultarse en http://www.fegamp.es/concello.htm

Deputacións provinciais
Páxinas oficiais das catro diputacións provinciais de Galicia. Deputación de A Coruña [http://www.dicoruna.es/] ; Deputación de Pontevedra [http://www.depontevedra.es]; Deputación de Ourensa [http://www.depourense.es/]; Deputación de Lugo [http://www.diputacionlugo.org/]

Parlamento de Galicia
Páxina web oficial da cámara lexislativa en Galicia. Máis información en http://www.parlamentode galicia.es/

 

 

   
consorcio banner

 

Web oficial do Consello asesor de r.t.v.e en Galicia - Rúa do Hórreo, 61 (planta baixa)- Santiago - T. 981.57.14.62 - Mail. info@conselloasesor-rtvegalicia.com