cabecera
  Consello Asesor | Foros e enquisas | Informes | Noticias | Enlaces | Consultas | Histórico


?Que opini?n lle merece a programaci?n de TVE en Galicia?

O Consello Asesor de RTVE-Galicia inaugura a secci?n de enquisas co desexo de co?ecer a opini?n dos cidad?ns sobre a calidade da programaci?n do Centro Territorial de TVE en Galicia.
Operativa desde o Luns, 17 de xaneiro do 2005 ata o Mércores, 15 de abril do 2009

Danos a tua opinión:


Ver os resultados e as opinións
| Voltar ás enquisas

 

 

   
consorcio banner

 

Web oficial do Consello asesor de r.t.v.e en Galicia - Rúa do Hórreo, 61 (planta baixa)- Santiago - T. 981.57.14.62 - Mail. info@conselloasesor-rtvegalicia.com