Quen somos?

Presidente
D. Xosé Miguel Alonso Boó
PP

Vicepresidente
D. Juan José Quintáns Paredes
PSdeG-PSOE

Secretario
D. Agustín Reguera Ocampo
PP

Vice-Secretaria
Dna. María Palomí Rogríguez Castiñeira
PSdeG-PSOE

Vocais 
D. Juan Francisco Méndez Ruíz (PP)
D. Fernando Rodríguez Méndez (PP)
D. Marcos Gómez Román (PP)
D. Jacobo Varela Suanzes-Carpegna (PP)
D. José Ramón Carballo Rodríguez (PSdeG-PSOE)
Dna. Esperanza González Martín (PSdeG-PSOE)
Dna. Cecilia Pérez Orge (BNG)
Dna. Rebeca Romero Rodríguez (BNG)

Comisión de relacións institucionais e cobertura
Presidente: D. Juan Francisco Méndez Ruiz
Secretaria: Dna. Rebeca Romero Rodríguez
D. Marcos Gómez Román
D. José Ramón Carballo Rodriguez
Dna. Esperanza González Martín

Comisión de programación e publicidade
Presidenta: Dna. Cecilia Pérez Orge.
Secretario: D. Fernando Rodríguez Méndez
D. Marcos Gómez Román (PP)
D. Jacobo Varela Suanzes-Carpegna (PP)

D. José Ramón Carballo Rodriguez.
Dna. Esperanza González Martín


Comisión de economía e persoal
Presidenta:Dna. Mª Palomi Rodríguez Castiñeira
Secretario: D. Juan Francisco Méndez Ruiz.
D. Fernando Rodríguez Méndez
D. Jacobo Varela Suanzes-Carpegna (PP)
D. Juan José Quintáns Paredes
Dna. Rebeca Romero Rodriguez